செய்திகள்

உலக சாதனையை தவறவிட்ட நாய்

உலக சாதனையை தவறவிட்ட நாய்

அமெரிக்காவில், கலப்பின லாப்ரடார் நாய் ஒன்று, ஒரே பிரசவத்தில் 20 குட்டிகளை ஈன்றுள்ளமை ஆச்சரியத்தை ஏற்படுத்தியுள்ளது.

அமெரிக்காவில், வீதியில் சுற்றித்திரிந்த லூனா என்ற கலப்பின லாப்ரடார் பெண் நாயை, கடந்த சில ஆண்டுகளுக்கு முன், டெக்ஸாஸ் மாகாணத்தில் உள்ள காப்பகம் ஒன்று மீட்டு வளர்த்து வருகிறது.

கர்ப்பமாக இருந்த லூனாவுக்கு, விலங்கியல் நல ஆர்வலர்கள் சிசிசேரியர் செய்தனர். அதில் லூனாவுக்கு ஒரே பிரசவத்தில் 20 குட்டிகள் பிறந்தன. இருப்பினும் இரு குட்டிகள் பிறந்த சில நிமிடங்களிலேயே உயிரிழந்தன்.

இங்கிலாந்தில் கடந்த 2004ம் ஆண்டு, நாய் ஒன்றுக்கு ஒரே பிரசவத்தில் 24 குட்டிகள் பிறந்ததே கின்னஸ் சாதனையாக இருந்து வருவது குறிப்பிடத்தக்கது.

Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

TOP HITS

To Top